Erkki Kastari Oy
 ERKKI KASTARI OY


Usein kysyttyä

Voiko jäteastian tyhjennysrytmin määrittää itse?
Jäteastian tyhjennysvälin voi sopia itselle sopivaksi jätehuoltomääräykset huomioon ottaen.
Ylä-Savon jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit sekajätteelle:

KESKUSTA

Pisin aika
Kesällä          Talvella
(touko-syys)  (loka-huhti)

Kompostori käytössä
4 viikkoa          8 viikkoa

Kompostori on ilmoitettava jätehuoltolautakuntaan. Sen voi tehdä sähköisesti Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan nettisivuilla.

Ei kompostia:
2 viikkoa           4 viikkoa

HAJA-ASUTUSALUE

Kompostori käytössä:
8 viikkoa          16 viikkoa

Ei kompostia:
2 viikkoa            8 viikkoa

Tarvitseeko jäteastiaa merkitä jotenkin?
Jäteastiassa tulisi olla selvästi merkittynä vähintään kiinteistön osoite.

Voinko peruuttaa yksittäisen tyhjennyskerran tai keskeyttää palvelun määräajaksi?
Kyllä se onnistuu. Asiasta tulee ilmoittaa vähintään vuorokausi ennen peruutettavaa tyhjennyskäyntiä tai palvelun keskeytyksen alkua. Voit tehdä peruutuksen myös sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Miten jäteastia tulisi sijoittaa tontilla?
Jäteastia tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle tontin rajaa tien viereen ja näin mahdollistaa kuljettajalle esteetön pääsy astialle. Esteettömän pääsyn järjestäminen astialle kuuluu asiakkaan velvollisuuksiin. Esimerkiksi edessä oleva auto, pihalla vapaana kulkeva koira tai liian painava astia voivat estää kuljettajan pääsyn astialle, jolloin käynnistä veloitetaan käynti ilman tyhjennystä. Ylä-Savon jätehuoltomääräysten mukaan jäteastia on sijoitettava niin, että jäteautolla pystyy kääntymään astian välittömässä läheisyydessä.

Miksi jäteauto ei aja taajamassa omakotitalon pihaan asti?
Taajamissa pihat ovat usein pieniä ja nykyisin yhä useammin myös kivettyjä. Painava jäteauto voi helposti vahingoittaa pihan rakenteita pienessä tai kantavuudeltaan puutteellisessa pihassa, minkä vuoksi pihoihin ajaminen on taajamissa pääsääntöisesti kielletty. Jätteenkuljettaja noutaa jäteastian pihasta jalan, minkä vuoksi jäteastian sijoituspaikan pitäisi sijaita pihatien liittymän tuntumassa.

Haluaisin käyttää naapurin kanssa yhteistä jäteastiaa, onnistuuko?
Kyllä onnistuu. Kimppajäteastialla tarkoitetaan lähinaapureiden yhteisesti hankkimaa jaettua jäteastiaa, jolle kimppaan kuuluvat kiinteistöt hakevat yhdessä sovittua tyhjennysväliä.Tyhjennyksistä muodostuvat kustannukset jakautuvat kimpassa mukana olevien kiinteistöjen tekemän keskinäisen sopimuksen mukaan. Mikäli kimpan osapuolet haluavat kukin erillisen laskun omasta tyhjennysosuudestaan, kimpan tulee ilmoittaa jokaisen jäsenen laskutussuhde.

Miksi jätteenkuljettaja ei voi tulla sanomaan, jos on auto jäteastian edessä? Olimme kotona ja olisimme voineet siirtää autoa.
Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset reitillä on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu siten, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa tämän kaltaisissa tilanteissa, mutta jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja myös pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy, vaikka auto olisi pihassa. Tyhjennyspäiväkin voi joskus muuttua arkipyhien ja kalustorikkojen vuoksi, minkä takia esteetön pääsy jäteastian luo on tärkeää. Tämän vuoksi jäteastian pysyvä paikka kannattaa valita siten, että auton paikoitusta ei tarvitse muistaa muuttaa esimerkiksi tyhjennyspäivän vuoksi.

Sain kirjeen, että lumityöt on tekemättä / astia jäässä / polanne tiellä. Miksi kuski ei ole tyhjentänyt astiaa, ei sitä lunta nyt niin paljon ollut.
Kuljettajat tyhjentävät aina ne jäteastiat, jotka he saavat turvallisesti kuljetettua sijaintipaikaltaan autoon ja takaisin. Jäteastian ja sen ympäristön kunnossapito on erityisen tärkeää talvella jo pelkästään jätteenkuljettajien työturvallisuuden vuoksi. Jäätyneet astiat ja pihat sekä tekemättömät lumityöt tuovat aina tapaturmariskejä. Täyden jäteastian raahaaminen lumessa on raskasta ja lisäksi astian pyörät voivat lukkiutua ja rikkoutua. Jätteenkuljettajia on ohjeistettu siten, että jäteastiaa ei saa tyhjentää, ellei sitä ole mahdollista tehdä turvallisesti.

Loka-auto / tukkirekka pystyy kääntymään pihassamme, miksi ei jäteauto?
Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa yli 26 tonnia ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta.

Kuljettajan mukaan tie on ollut liukas, eikä astiaa oltu tyhjennetty. Henkilöautollakin on pihaan päästy, niin miksi ei jäteautolla?
Jäteauto voi painaa jopa yli 26 tonnia, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Jäteauton raideleveys on myös eri kuin henkilöautossa. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin, eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

Miksi tyhjennyspäivä voi vaihdella?
Tyhjennyspäivä voi muuttua alustarikkojen, sairastumisen, kelin, pyhien vuoksi. reitit ajetaan kuitenkin oikeilla viikoilla ja poikkeuksista ilmoitetaan nettisivuillamme Ajankohtaista osiossa.

JÄTEASTIAT

Kenen kuuluu pestä jäteastia?
Jäteastian puhtaanapidosta huolehtii kiinteistön haltija eli asukas. Taloyhtiöissä jäteastian puhtaanapito voi olla siirretty myös talohuoltoyhtiölle.

Jäteastiani hajosi tyhjennyksen yhteydessä. Miten toimin?
Ottakaa yhteys asiakaspalveluumme, jotta astiarikon ajankohta tulee kirjatuksi asiakaskortillenne. Todennäköisesti jätteenkuljettaja on jo raportoinut astiarikosta. Jos mahdollista, ottakaa kuvia hajonneesta astiasta ja lähettäkää ne asiakaspalveluumme asianne käsittelyn nopeuttamiseksi. Lisäksi ilmoittakaa astian merkki, malli ja valmistusvuosi, joka löytyy usein kannesta.

Pääsääntöisesti yli viisi vuotta vanhojen jäteastioiden rikkoutumista ei korvata, sillä jäteastioiden muovi väsyy käytön ja iän myötä. Tyypillisiä muovin väsymisestä aiheutuvia astiarikkoja ovat kyljen halkeaminen tai pannan halkeaminen ja vääntyminen. Kun jäteastia rikkoutuu vanhuuttaan, se hajoaa yleensä tyhjennyksen yhteydessä.

Myös jätteenkuljettajan virhe tyhjennyksen yhteydessä on mahdollinen, ja jätteenkuljettajan virheestä hajonneet jäteastiat korvataan. Sen sijaan jäteastian väärästä käytöstä (esimerkiksi ylitäyttö tai ylipaino) johtuneita astiarikkoja ei korvata.

Jos jäteastiassa epäillään rikkoutumisen syyksi valmistusvirhettä tai astian soveltumattomuutta koneelliseen kuormaukseen, niin suosittelemme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian myyjäliikkeeseen kuluttajaviraston lomakkeella. Laadukkaalla jäteastialla on useiden vuosien runkotakuu, ja takuuaikana astia korvataan myyjän toimesta, jos astiarikkoon ei liity kuljettajan virhettä.

Millainen on hyvä jäteastia?
Jätehuoltomääräykset asettavat minimivaateet jäteastialle. Käsin siirrettävien astioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen soveltuvia, pyörällisiä, tartuntakahvoin varustettuja ja kannellisia. Koneelliseen kuormaukseen soveltuvuutta ja astian takuuta kannattaa kysyä myyjältä jäteastiaa ostettaessa. Jäteastian pitää kestää käytössä vuosia ja merkki hyvästä laadusta onkin usean vuoden runkotakuuaika.

Esimerkiksi 240-litraisen astian koneelliseen kuormaukseen soveltuvuuden voi tarkistaa myös siten, että löytyykö astiasta standardimerkintä EN 840-1 tai EN 840.1. Jäteastiassa on oltava näkyvillä myös astian merkki tai valmistaja, astian tilavuus, astian kestämä maksimipaino sekä valmistusajankohta.

Meiltä voin kysyä rohkeasti lisätietoja astioista. Meiltä voit myös hankkia standardimerkillisiä astioita.

Miksi jäteastiaan oli jäänyt jätettä tyhjennyksen jälkeen? Miksi astiaa ei ole tyhjennetty kokonaan?
Talvella yleisin syy on jätteen jäätyminen kiinni astiaan. Muulloin jätteen jumiutuminen astian pohjalle voi johtua liian tiiviisti pakatusta jäteastiasta, ts. jätettä on juntattu jäteastiaan, jotta sitä mahtuisi sinne enemmän. Jäteastia tyhjennetään koneellisesti, eikä pohjalle tiivistetty jäte aina irtoa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että astiaa ei ole pakattu liian täyteen, ja että jätteen joukossa ei ole nesteitä, joka voisi aiheuttaa jäätymistä.

Näissä tilanteissa asiakkaan on viisainta tyhjennyksen jälkeen irrottaa astian pohjalle jäänyt jäte ja säkittää se. Ylimääräistä jätettä ei ole suositeltavaa tiivistää jäteastiaan, vaan lisäjäte tulee pakata jätesäkkiin astian viereen. Tiivistäminen voi aiheuttaa myös astian rikkoutumisen.

Miksi kuljettaja ei tyhjennä astiaa käsin? Astian vieressä olisi ollut harjanvarsi, jolla jätteet olisi saanut ronkittua irti.
Koska astian pohjalle jäänyt jäte on usein tiukassa ja sen irrotteluun voi kulua aikaa, on jätteenkuljettajia ohjeistettu olemaan irrottelematta tiivistynyttä jätettä astian pohjalta. Astian sorkkiminen on myös aina työturvallisuusriski, sillä jätteenkuljettaja ei voi tietää, mitä astiassa on. Jäteastian haltijan on huolehdittava siitä, että jäte ei jäädy tai jumiudu pohjalle. Jätteenkuljettajalla on lupa kipata jäteastiaa pari ylimääräistä kertaa, jos kaikki pussit eivät ensimmäisellä kippauksella irtoa astiasta. "Rynkyttämään" astiaa ei kuitenkaan voida jäädä, sillä se altistaa astiarikoille.

VAIHTOLAVAPALVELUT

Mistä vaihtolavan hinta muodostuu?
Vaihtolavan hinta muodostuu vaihtolavan kuljetuksesta asiakkaan toimipisteeseen, toimipisteestä jätteen vastaanottopaikalle ja mahdollisista siirroista. Vaihtolavan tyhjennyksen yhteydessä veloitetaan kuljetuksen lisäksi jätteenkäsittelymaksu, joka on yleensä tonniperusteinen.

LASKUTUS

Millä tavoin lähetämme laskuja? Kuluttaja-asiakkaille suosittelemme e-laskua. Lähetämme laskuja myös paperisena tai voit tehdä suoramaksusopimuksen pankissa.

Yritysasiakkaille suosittelemme verkkolaskua. Myös paperilasku on mahdollinen.

Mikä on verkkolaskun ja e-laskun ero?
Molemmat ovat sähköisiä laskuja.

Kuluttajan e-laskusopimuksen asiakas tekee omassa verkkopankissa käyttäen yksilöintitietona edellisen laskun viitenumeroa. Muutokset ja e-laskusopimuksen purkaminen tehdään myös omassa verkkopankissa. Verkkolasku on yritysasiakkaiden sähköinen lasku, joka toimitetaan verkkolaskutuspalvelua tarjoavien operaattorien tai pankkien välityksellä. Yleensä verkkolaskut vastaanotetaan ostolaskujärjestelmään.

Miksi laskuni tulee e-laskuna? En ole tehnyt e-laskusopimusta
Todennäköisesti olette huomaamattanne hyväksyneet pankin tarjoaman e-valtuutuksen maksaessanne laskuanne verkkopankissa. E-laskun on saattanut tilata myös henkilö, joka on maksanut edellisen laskun, esimerkiksi puolisonne. Jos ette halua vastaanottaa e-laskuja, voitte purkaa e-laskusopimuksen verkkopankin kautta tai olemalla yhteydessä omaan pankkiinne.

E-laskusopimuksesta meille ilmoittaa käyttämänne pankki. Me emme pysty purkamaan tai luomaan tätä e-laskusopimusta puolestanne.

Laskussani on virhe. Minne otan yhteyttä?
Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse, sähköpostitse tai näillä sivuilla olevan palautelomakkeen kautta.

Sain maksuhuomautuksen, mutta en ole saanut alkuperäistä laskua. Miksi on näin?
Lasku on voinut tulla teille e-laskuna, jolloin se löytyy verkkopankistanne. Maksuhuomautukset lähetämme aina paperipostina.

Olen muuttanut ja sain maksumuistutuksen. Miksi osoitemuutokseni ei ole tullut Erkki Kastari Oy:n tietoon?
Me emme saa tietoa osoitteenmuutoksesta muualta kuin asiakkaalta itseltään. Ilmoitattehan siis osoitteenmuutokset asiakaspalveluumme viipymättä.

Tyhjennysrytmini on kerran kuukaudessa maanantaisin, miksi minulta veloitetaan vuoden 2017 lokakuulta kaksi tyhjennyskäyntiä?
Tyhjennysrytminne on neljän viikon välein. Esimerkiksi vuoden 2017 lokakuussa on viisi maanantaita, jonka vuoksi tyhjennyskäynnit voivat olla 2.10. ja 30.10.